Relación provisional de persoas admitidas e excluídas nas probas substitutivas de titulación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores

Mar, 11/06/2019 - 20:26

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas nas probas substitutivas de titulación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores