Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas dos Grupos de Referencia Competitiva (GRC) e dos Grupos con Potencial de Crecemento (GPC) das axudas de consolidación de unidades de investigación competitivas nas universidades do SUG para o 2019

Lun, 25/03/2019 - 10:20

Xúntanse as Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas dos Grupos de Referencia Competitiva (GRC) e dos Grupos con Potencial de Crecemento (GPC) das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019.

  • Prazo de dez días naturais (é dicir, do 26 de marzo ao 4 de abril, ambos incluídos), para formular reclamacións para emendar erros e a falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades, no caso das solicitudes presentadas polas universidades do SUG, ou ante a dirección da GAIN nos demais casos, e achegarán a documentación necesaria.