G1802037 - Trinity College. GESE grados 7 a 9. Nivel B2

Trinity College. GESE grados 7 a 9. Nivel B2
Xov, 14/03/2019 - 10:48
Trinity College
Trinity College. GESE grados 7 a 9. Nivel B2

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ten interese en lle facilitar ao profesorado, preferentemente vinculados aos programas plurilingües e centros bilingües, a posibilidade de certificar o seu nivel de inglés a través dun sistema de acreditación externa. Para tal efecto, co obxecto de avaliar o nivel de inglés, a Consellería dará a oportunidade de presentarse aos seguintes exames desenvoltos polo Trinity College.

 

Trinity College. GESE grados 7 a 9. Nivel B2

- Código en fprofe: G1802037

- Ligazón a fprofe

- Temporalización: proba oral de, aproximadamente, 25-30 minutos que se desenvolverá entre o 06/05/2019 e o 10/05/2019. Cada participante será convocado para a realización desta proba un día desa semana e en intervalos, aproximativos, 30 minutos polo que deberá chegar cunha antelación de 30 m.

- Data límite de inscrición: 20/03/2018

- Lugar de celebración: Aulas 12 e 13 do CAFI en Santiago de Compostela

- Número de prazas: 100

Menús CAFI node R

 

Sección

Áreas-CAFI