Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa Erasmus+, para o alumnado do SUG que participa en Erasmus Estudos no curso 2018/20198

Ven, 01/03/2019 - 10:51

De conformidade co artigo 11 da orde do 27 de novembro de2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se  convocan as axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus +, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2018/2019, procédese á exposición das Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas, e os motivos de exclusión.

As persoas interesadas disporán dun prazo de reclamación de dez días e, durante ese prazo, poderán emendar erros e a falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades, achegando electronicamente, a documentación necesaria accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada (modelo emenda ao requirimento) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/portada

  • Prazo de presentación da documentación do 4  o 15 de marzo  de 2019.