Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Convocatoria extraordinaria 2018

Mar, 22/01/2019 - 13:25

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións da convocatoria extraordinaria de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta listaxe poderase presentar recurso de alzada perante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo de un mes desde a súa publicación.