Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 26 de setembro das axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 30 de abril de 2018 das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades SUG ano 2018

Lun, 24/12/2018 - 10:09

Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 26 de setembro de 2018 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 30 de abril de 2018, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se convocan para o ano 2018.