Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas nas listas de interinidades para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria de relixión evanxélica, e no corpo de profesores de relixión de secundaria de relixión evanxélica

Mér, 05/12/2018 - 12:36

Xúntase a Resolución do 5 de decembro de 2018 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión de primaria, especialidade relixión evanxélica (701402), e no corpo de profesores de relixión de secundaria,especialidade relixión evanxélica (702403).