XIII Premios á Excelencia Musical Mans Futuro 2018

Mér, 28/11/2018 - 11:07

Premios convocados ao abeiro do convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Fundación Paideia Galiza para a colaboración educativa nas ensinanzas profesionais e superiores de música do 19 de xuño de 2018.