Corrección de erros da listaxe coa puntuación definitiva das persoas solicitantes admitidas e relación provisional de persoas excluídas correspondente ao período extraordinario das prazas de residencia no CRD da Coruña para o curso 2018/2019

Mar, 23/10/2018 - 09:07

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos do do 22 de outubro de 2018 pola que se rectifica erro na Resolución do 15 de outubro de 2018, pola que se publicaron as listaxes coas puntuacións definitivas das persoas admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por ode descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión; e a relación de persoas adxudicatarias con indicación do centro docente no que están matriculadas, e de ser o caso, a relación de suplentes, correspondentes ao período extraordinario, de acordo co previsto no artigo 33 da Orde do 24 de maio de 2018 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2018/19 (DOG 109, do 8 de xuño de 2018).