Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe provisional de admitidos e excluídos da convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do SUG que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2018/2019

Ven, 28/09/2018 - 13:48

Xúntase a Listaxe provisional de admitidos e excluídos da convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do SUG que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2018/2019.

De conformidade co establecido no artigo11 da Orde do 13 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participan en programa de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2018/2019, procédese á exposición das listaxes provisionais de solicitude admitidas e excluídas, e os motivos de exclusión

As persoas interesadas disporán dun prazo de reclamación de dez días e, durante ese prazo, poderán emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)  accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada (subsanacion ou requirimento).

  • Prazo de presentación da documentación do 1 de outubro ao 15 de outubro de 2018