Adxudicación definitiva de destinos provisionais do corpo de mestres para o próximo curso académico 2018/2019

Ven, 03/08/2018 - 14:15

Resolución do 3 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2018/19 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

PDF icon Orde do 7 de xuño de 2018 (DOG)PDF icon Resolución do 18 de xuño de 2018 (DOG)PDF icon Resolución provisional da Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosPDF icon Relación provisional de persoal interino e substituto (Secundaria)PDF icon Relación provisional de persoal docente en expectativa de destino (Secundaria)PDF icon Relación provisional de persoal docente en expectativa de destino (Primaria)PDF icon Relación provisional de persoal docente interino (Primaria)PDF icon Corrección de erros da Resolución pola que se aproba a relación provisional de persoal obrigado a participar no CADPPDF icon Relación provisional de persoal interino e substituto sen relixión (Secundaria)PDF icon Resolución provisionalPDF icon Adxudicación provisional PDF icon Resolución definitiva obrigados a participar en CADP 2018-2019PDF icon Listado de persoal interino e substituto. Servizo de infantil e primaria.PDF icon Listado de persoal en expectativ a de destino. Servizo de infantil e primaria.PDF icon Listado de persoal interino e substituto. Servizo de secundaria. PDF icon Listado de persoal en expectativa de destino. Servizo de SecundariaPDF icon Resolución provisional SecundariaPDF icon Adxudicación provisional SecundariaPDF icon Resolución do 3 de agosto de 2018: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais mestres (DOG)PDF icon Adxudicación definitiva dos destinos provisionais mestresPDF icon Vacantes (mestres)PDF icon Instrucións para a toma de posesión (mestres)PDF icon Modificación das instrucións para a toma de posesión (mestres)PDF icon Resolución adxudicación de destinos provisionais do corpo de catedráticos de música e artes escénicasPDF icon Anexo adxudicación de destinos provisionais do corpo de catedráticos de música e artes escénicasPDF icon Orde do 4 de setembro de 2018 pola que se engade unha disposición transitoria a Orde do 7 de xuño de 2018 (DOG)PDF icon Resolución do 11 de setembro: Adxudicación definitiva secundariaPDF icon Listaxe coa adxudicación definitiva secundariaPDF icon Instrucións para a toma de posesión (secundaria)PDF icon Corrección de erros da resolución de CADPPDF icon Nova Listaxe coa adxudicación definitiva secundaria