5ª Convocatoria do Programa "Enerxía con Conciencia"
Lun, 23/07/2018 - 10:11

Fundación Repsol, no seu compromiso por promover a difusión do coñecemento científico, co fin de contribuír á creación de valores que sirvan á sociedade para o seu progreso e desenvolvemento, presenta a 5ª convocatoria do programa Enerxía con conciencia ("Programa") e que se enmarca dentro do programa educativo de Fundación Repsol Aprendenergía, dirixido a achegar ao ámbito académico o mundo da eficiencia enerxética.

O Programa consiste no desenvolvemento da simulación dunha auditoría enerxética ("Proxecto") no centro educativo que, entre todas as solicitudes recibidas, resulte seleccionado pola Fundación Repsol de acordo cos criterios indicados no presente documento ("Bases").

Para iso, desenvólvense unha serie de actividades científicas experimentais, participativas e educativas articuladas ao redor da propia auditoría, que fomentan habilidades de investigación, creatividade e traballo en equipo.

Para o desenvolvemento do Proxecto contarase ademais coa colaboración de voluntarios de Fundación Repsol que acompañarán aos mozos e mozas durante unha xornada escolar achegándolles ao concepto de eficiencia enerxética ("Voluntarios").

O Programa está dirixido a estudantes de 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e esta 5ª convocatoria está aberta á participación de todos os centros educativos -colexios e institutos tanto públicos como concertados ou privados. Cada centro educativo deberá seleccionar a un grupo de alumnos/as dos cursos indicados anteriormente, aos que se lles impartirá as actividades do Proxecto. De maneira que só se realice un único obradoiro por centro educativo. O número de alumnos/as recomendable para o correcto desenvolvemento do obradoiro é de ao redor de 30-40 alumnos/as máximo.

Prazo de presentación de solicitudes:

1º Envío de solicitudes: do 11 de xullo ao 29 de outubro de 2018 ás 23:59 hs. horario peninsular español.

2º Valoración pola Organización: do 15 ao 31 de outubro de 2018.

3º Comunicación dos centros participantes seleccionados: 5 de novembro de 2018.

4º Desenvolvemento dos Proxectos (obradoiros nos centros educativos seleccionados): do 5 de febreiro ao 1 de marzo de 2019, nas datas acordadas entre a Organización e o centro educativos de acordo coas Bases de Participación.

5º Presentación do informe de auditoría enerxética: antes do 30 de abril de 2019

Para poder participar no Programa os participantes deberán necesariamente cumprimentar de forma correcta e veraz a totalidade de datos que se lle soliciten no formulario de inscrición que se inclúe na web do Programa www.fundacionrepsol.com/es/aprendenergia/energia-conconciencia así como no Anexo I deste documento, conforme ao establecido nas presentes Bases e dentro do prazo de duración do Programa.

Para máis información do Programa: