Comisións de servizo

Resolución da convocatoria do concurso específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería
Lun, 09/07/2018 - 14:01

Xúntase a Resolución da convocatoria do concurso específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

  • Próxima publicación no DOG