Resolución da convocatoria de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia

Mar, 26/06/2018 - 08:51

Xúntase a Resolución do 13 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 26 de abril de 2018.