Anuncio do 7 de outubro de 2009, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Prazas de especialidade procedementos de diagnóstico clínico e violoncello

Ven, 16/10/2009 - 18:23

Anuncio do 7 de outubro de 2009, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade procedementos de diagnóstico clínico e produtos ortoprotésico (591219) e profesores de música e artes escénicas, especialidades de violoncello (594434).