Listaxe definitiva de persoas admitidas ás probas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación (2018)

Mér, 13/06/2018 - 15:26

Xúntase a Listaxe definitiva de inscritos/as nas probas de acceso EEAASS