Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor nesta Consellería

Mér, 13/06/2018 - 08:35

 Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación para cubrir prazas de persoal asesor nesta Consellería.

  • O prazo para presentar solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (do 14/06/2018 ao 27/06/2018, ambos incluidos).