Subdirección Xeral de Construcións e Equipamento

Responsable:

María Jesús López López

Teléfono:

981 54 44 51

Email:

sxce [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela