Proposta de concesión das axudas á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, para o ano 2018

Mér, 16/05/2018 - 11:54

Xúntase a Proposta de concesión das axudas á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, para o ano 2018.

  • Próxima publicación no DOG