Convocatoria de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia

Mér, 09/05/2018 - 08:39

Xúntase a Orde do 26 de abril de 2018 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia.

  • Prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.