Titulo Description node R

Ámbito artístico
Xov, 28/04/2011 - 15:37
Ámbito Artístico

Neste apartado poderemos atopar novas ferramentas relacionadas coas áreas artísticas que contribúan ao avance da sociedade e pretendan: Introducir o uso das TIC na práctica cotiá, traballar as competencias básicas, axudar a aprendizaxe destas áreas nas diferentes etapas e contribuir á inclusión do alumnado con NEAE.