Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Modificación da Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas para impartir docencia do corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de linguaxe musical

Lun, 12/03/2018 - 13:53

Resolución do 12 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 5 de marzo de 2018 pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de linguaxe musical (594460), convocado pola Resolución do 26 de xaneiro de 2018.