Resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico e de Deseño de Produto

Xov, 22/02/2018 - 14:06

Xúntase a Resolución definitiva e a listaxe definitiva de persoas excluídas das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico e de Deseño de Produto