Podcast

DEREITOS DE AUTOR EN ÁMBITOS EDUCATIVOS.Licenza CC-BY-NC-ND

A WEB 2.0 E AS IMPLICACIÓNS COS DEREITOS PROPIEDADE INTELECTUAL.Licenza CC-BY-NC-ND

FORO INTERNACIONAL DE CONTIDOS DIXITAIS. Conferencia: Dereitos de propiedade intelectual na nova sociedade dixital. CC-BY-NC-ND

Conferencia que ofreceu Lawrence Lessig, creador das licenzas Creative Commons. Licenza CC-BY-NC-ND

Conferencia Euskal Encounter 15: Mesa redonda sobre licenzas Creative Commons. Fonte: Euskadi Digital