Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico e de Deseño de Produto

Ven, 26/01/2018 - 14:08

Xúntase a Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico e de Deseño de Produto.

  • Prazo para formular reclamacións contra a citada resolución é o comprendido entre o luns 29 de xaneiro e o venres 2 de febreiro, segundo o disposto na base sexta da resolución de convocatoria.