Resolución provisional das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/2018

Mar, 05/12/2017 - 10:00

Xúntase a Resolución provisional das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/2018.

  • Prazo de reclamación: 10 días contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no portal educativo.