Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Comision de habilitacion do Departamento territorial da Coruña. Listaxe provisional de habilitacions concedidas e denegadas

Lun, 18/01/2010 - 17:59

Relación provisional de habilitacións concedidas e denegadas a funcionarios do Corpo de mestres na reunión da comisión de habilitación da Coruña correspondente o concurso xeral de traslados do corpo de mestres, celebrada o 14 de xaneiro de 2010.

Ponse en coñecemento dos funcionarios do corpo de mestres que solicitaron novas habilitacions no concurso xeral de traslados que no taboleiro de anuncios desta delegación provincial atópanse as listaxes provisionais nas que constan as habilitacións concedidas e denegadas, sinalando as causas que as motivaron.

Prazo de reclamacións: dez días a partir da súa publicación.

Menú Advertisement

Habilitacións

Sen términos