Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Baloncesto

Lun, 27/11/2017 - 08:44

Xúntase o Decreto 118/2017, do 5 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Baloncesto.