Decreto 106/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Baloncesto, e se modifican Decreto 135/2012, do 31 de maio, o Decreto 73/2013, do 18 de abr
Lun, 13/11/2017 - 08:48