Carnés e habilitacións profesionais. Datas das probas e material permitido. Convocatoria extraordinaria 2017

Lun, 09/10/2017 - 13:20

Publicadas as datas de celebración das probas da convocatoria extraordinaria de 2017 de carnés e habilitacións profesionais, así como o material de consulta permitido para a realización da segunda parte da proba..