Titulo Description node R

Ensinanzas de Réxime Especial e de Persoas Adultas
Mar, 19/04/2011 - 10:52
Ensinanzas de Réxime especial e persoas adultas

Asensinanzas artísticas (música, danza, arte dramática e artes plásticas e deseño), as de idiomas, as deportivas e a educación de persoas adultas son un campo moi axeitado para as prácticas de innovación educativa que se poden aproveitar dos recursos ofrecidos aquí.