OA

Pasos a considerar na construción dos OA

OFE_OA

 

Proceso xeral da elaboración dun OA, almacenamento nun repositorio de OAs e integración nun Sistema de Xestión de Aprendizaxe.

OFE_OA1