Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades
Mar, 04/07/2017 - 09:08

Xúntase o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades.