Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/2018 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, desprazado por falta de horario, comisión de servizos, ao persoal opositor do ano 2017, interino ou substituto...
Lun, 26/06/2017 - 12:32

Xúntase a Orde  do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2017 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo.

  • O prazo será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.