Concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e dos centros de formación e recursos

Ven, 16/06/2017 - 08:51

Xúntase a Resolución do 7 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.

Xúntase a Orde do 7 de xuño de 2017 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.

  • O prazo para a presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia,