Bolsas

Proposta de resolución das axudas ao alumnado do SUG para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país
Xov, 18/05/2017 - 13:27

De acordo co establecido nas bases da convocatoria, a Comisión Avaliadora acordou, con data de 16 de maio de 2017, elevar ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a seguinte proposta de concesión de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país.