Bolsas

Resolución das axudas ao alumnado do SUG para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país
Mar, 20/06/2017 - 08:05

 Xuntase a Orde do 8 de xuño de 2017 pola que se fai pública a resolución de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 15 de decembro de 2016