Comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2017)

Lun, 19/06/2017 - 09:05

Xúntase a Orde do 9 de xuño de 2017, pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizo e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes que imparte docencia en centros dependentes desta Consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral.

  • O prazo de presentación de solicitudes para o curso académico 2017-2018 será para todos os interesados de 15 días naturais computados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.

Teléfonos de contacto:

  • Profesorado de secundaria: 981 545 406 e 981 545 255
  • Mestres: 981 545 440 e 981 545 495

Correos electrónicos: