Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos
Xov, 20/04/2017 - 08:45

Xúntase a Resolución do 10 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico entre funcionarias/os do corpo de mestras/mestres e do corpo de profesoras/es de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.