Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación
Xov, 20/04/2017 - 08:55

Xúntase a Resolución do 7 de abril da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación, convocado pola Orde do 13 de outubro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 7 de novembro).