Escolas creativas, empresas innovadoras

Semana Mundial da Creatividade e a Innovación Santiago de Compostela, 20 de abril de 2017
Ven, 31/03/2017 - 11:10

A creatividade e a innovación son elementos que viñeron interactuando coa contorna empresarial desde hai moito tempo. A medida que os mercados se fan máis competitivos, ambos os elementos adquiriron cada vez maior protagonismo á hora de desenvolver vantaxes competitivas para as organizacións.
A creatividade é a capacidade que posúe un individuo para idear algo novo e orixinal, mentres que a innovación é a arte de converter as ideas en produtos, procesos e servizos novos e mellorados. Ambas son ferramentas diferentes e á súa vez complementarias, polo que resulta fundamental que as empresas promovan unha filosofía de xestión creativa e innovadora que lles permita desenvolverse tanto vertical como horizontalmente, logrando unha cadea de valor competitiva e diferenciadora.
Partindo desta premisa, habemos de ser conscientes de que unha das claves para dispoñer dun modelo produtivo innovador e competitivo reside na educación. No caso de España, para conseguir un cambio de modelo debemos abordar este aspecto desde a base, que non é outra que a educación dos mozos que pasado un tempo compoñerán a base da forza produtiva española.
Neste contexto, con motivo da Semana Mundial da Creatividade e Ia Innovación, APD e a Xunta de Galicia organizan a xornada Escolas creativas, empresas innovadoras, na que expertos do ámbito educativo e empresarial debaterán e poñerán sobre a mesa temas como a promoción da creatividade na contorna laboral co fin último da innovación empresarial, a necesidade dunha adaptación eficiente dos actuais estudantes ao mercado de traballo ou a importancia de promover a incorporación e práctica do pensamento creativo nas aulas de educación de Galicia, atendendo ás demandas do mundo empresarial e do novo contexto económico.
Esperámoste o próximo 20 de abril na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.