Normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017/2018 e seguintes

Ven, 24/03/2017 - 08:50

Xúntase a Orde do 14 de marzo de 2017 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017/18 e seguintes.