G1601108 O profesorado como axente de saúde. Prevención do tabaquismo na escola. Plan Proxecta

Curso de formación de modalide mixta
Xov, 02/03/2017 - 17:57
tabaquismo
tabaquismo

Modalidade: Mixta (presencial e na Rede)

Temporalización:  24/04/2017-09/05/2017

Data límite de inscrición: 27/03/2017

Prazas:  20
Horas: 20 h (12 horas presenciais e 8 na Rede)

Destinatarios: Todas as ensinanzas

Obxectivos:

1.Mellorar os coñecementos do profesorado sobre os condicionantes do inicio e mantemento do consumo de tabaco.

2.Sensibilizar os docentes na prevención de factores de risco desde o ámbito educativo dando a coñecer as actividades e proxectos de prevención do tabaquismo que están realizándose na actualidade.

3.Facilitar información para fomentar a implicación das familias xunto co centro, para a adquisición de hábitos de vida saudable.

Contidos:

1.Conceptos básicos en tabaquismo.

2.Por que se fuma? Factores condicionantes do inicio e do mantemento .

3.Función modélica dos pais, profesores e outros axentes sociais. Que podemos facer dende o centro educativo?

4.Como abordar o consumo de tabaco e doutras adiccións na nosa mocidade?

5.Role-playing sobre o manexo de grupos nestas materias.

6.Fase non presencial:

   6.1.Historia do tabaquismo.

   6.2.Epidemioloxía do tabaquismo.

   6.3.O tabaco como problema de saúde. Situación actual en Galicia.

   6.4.Tabaquismo pasivo.

   6.5.A normativa vixente en tabaco: lexislación no ámbito educativo.

   6.6.A publicidade dirixida á xuventude.

   6.7.Principais características dos programas de prevención universal: programas preventivos avaliados no ámbito escolar. Clase sen Fume? programa de maior implantación en España e en Europa.