Concurso ComunicaTedu para centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería

Ven, 17/02/2017 - 13:56

Xúntase a Resolución do 16 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula, para o curso 2016/17, o Concurso ComunicaTedu para centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería

Esta resolución ten por obxecto regular o concurso e establecer as condicións para desenvolvelo nos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2016/17.

  • Destinatarios: Centros públicos e concertados interesados no desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística
  • Alumnado: ESO
  • Prazo de inscrición: 10 días hábiles

Para máis información:

Mónica Baleirón
Asesora de Innovación Educativa
881 997 598
comunicatedu@edu.xunta.es