Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Orde do 6 de novembro de 2009 pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de relixión

Lun, 09/11/2009 - 19:09

(Publicación no DOG do 13 de novembro de 2009)

Orde do 6 de novembro de 2009 pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Prazo de solicitudes: O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles computados a partir do día seguinte da publicación desta Orde no Diario Oficial de Galicia.