Concurso de traslados

Publicación dos baremos provisionais dos concursos xerais do concurso de traslados 2017
Mar, 07/02/2017 - 09:54

Publicación dos baremos provisionais dos concursos xerais do concurso de traslados entre persoal funcionarios docentes dos corpos de mestres, catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, así como o concurso xeral de adultos de primaria e secundaria.

O profesorado pode consultar o resultado do baremo na aplicación do concurso xeral de traslados na aplicación https://www.edu.xunta.es/cxt/

Poden facerse as reclamacións ao baremo a través dos correos electrónicos seguintes:

Para calquera outra cuestión ou dúbida relacionada co concurso xeral de traslados os teléfonos aos que poden chamar son os seguintes:

  • Servizo de Primaria: 981545495 e 981544487
  • Servizo de Secundaria: 981545494, 981545408 e 981545406