Aspirantes premiados nos XI Premios á Excelencia Musical mediante o convenio entre a Xunta de Galicia e a Fundación Paideia Galiza

Lun, 12/12/2016 - 13:54

Aspirantes premiados nos premios convocados ao abeiro do Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Paideia Galiza para a colaboración educativa nas ensinanzas profesionais e superiores de música do 13 de xullo de 2016.