Publicación das puntuacións definitivas e excluídos definitivos nas especialidades de Acordeón, Clave, Instrumentos da Música Tradicional e Popular (Gaita), Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco, Órgano e Dirección de Orquestra

Mar, 29/11/2016 - 08:55

Anuncio do 22 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do corpo de profesores de música e artes escénicas, nas especialidades de Acordeón (594401), Clave (594405), Instrumentos da Música Tradicional e Popular (gaita) (594413), Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco (594417), Órgano (594420) e Dirección de Orquestra (594421) (Diario Oficial de Galicia do 5 de outubro).