Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Establecemento do calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos

Mar, 04/10/2016 - 09:05

Xúntase a Resolución conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.