Anuncio polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións nas especialidades de fagot, gaita galega, instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco, piano e violoncello, equipos electrónicos...

Mér, 09/02/2011 - 14:31

Anuncio do 9 de febreiro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas especialidades de fagot (594408), gaita galega (594413), instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco (594417), Piano (594423) e Violoncello (594434) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional especialidades de equipos electrónicos (591202) e operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios (591214).