Contratación de gasóleo C para calefacción dos centros

Co obxecto de que a administración educativa poida beneficiarse dos aforros da contratación centralizada, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria tramitou no ano 2016 un acordo marco para a contratación da subministración de gasóleo para calefacción dos centros docentes non universitarios dependentes da Consellería, dividido en lotes xeográficos, e no que se seleccionaron varias empresas para cada un dos lotes.

Unha vez finalizada a vixencia do dito acordo marco, a Consellería está a tramitar o novo acordo marco para a contratación da subministración de gasóleo para calefacción dos centros docentes non universitarios dependentes da Consellería, que se atopa en fase de licitación e que se prevé que estea resolto na primeira semana de outubro.

Neste enlace facilitarase a información sobre os adxudicatarios correspondentes a cada centro, así como sobre o procedemento a seguir e os modelos de documentación.

A información actualizarase o antes posible. Porén, se existe unha necesidade urxente de subministración de gasóleo, a dirección do centro afectado debe poñerse en contacto coa Secretaría Xeral Técnica no correo electrónico vx.cceou@xunta.gal, para que se lle autorice expresamente a solicitar a submistración.

Para calquera dúbida pode poñerse en contacto coa Secretaría Xeral Técnica no teléfono 981 544 404