Encontre a súa información...

Gastos de funcionamento

Contratación de gasóleo C para calefacción dos centros

AVISO: Lémbrase aos centros que unicamente se poden solicitar orzamentos e realizar encargos ás empresas adxudicatarias de cada lote.

AVISO: Para todos os centros que teñen como algunha das súas empresas adxudicatarias á empresa REPSOL COMERCIAL DE PRODUTOS PETROLÍFEROS, SA, informáselles que a empresa comunicou á Consellería un cambio no enderezo electrónico e nos teléfonos de contacto para solicitar os orzamentos e realizar os pedidos.  O novo correo electrónico é  crcpedidos@repsol.com, poñendo en copia a institucionesggcc@repsol.com. Así mesmo, nos indican que os números de teléfono para incidencias e urxencias son os seguintes: 917535137; 917537066 e 917538204.