Encontre a súa información...

Gastos de funcionamento

Contratación de gasóleo C para calefacción dos centros

AVISO: Lémbrase aos centros que unicamente se poden solicitar orzamentos e realizar encargos ás empresas adxudicatarias de cada lote.

AVISO: Para todos os centros que teñen entre las empresas adxudicatarias a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., infórmaselles que a empresa comunicou á Consellería un cambio no enderezo electrónico e nos teléfonos de contacto para solicitar os orzamentos e realizar os pedidos. O novo correo electrónico é:institucionesggcc@repsol.com. Así mesmo, os números de teléfono para incidencias e urxencias son: 917535137; 917537066 e 917538204